Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 12/2016, 16.11.2016

1) Projednání rozpočtového výhledu obce na roky 2017-2018.
2) Projednání rozpočtu obce na rok 2017.
3) Rozpočtové opatření č. 8/2016.
4) Projednání plánu inventarizace majetku obce za rok 2016.
5) Projednání plánovací smlouvy v souvislosti s výstavbou areálu firmy SOPO INVEST s.r.o.
6) Projednání obecně závazné vyhlášky o poplatku z ubytovací kapacity.
7) Projednání zajištění pracovníků pro provoz správu a údržbu obecního majetku.
8) Projednání možnosti podání žádosti o poskytnutí dotace na rekonstrukci drobných sakrálních a historických staveb v obci.
9) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Rozsvícení vánočního stromu 2016
b) Vánoční koncert 2016
c) Informace o činnosti Obecní policie
d) Divadelní představení 2017
e) Informace o dílčím přezkoumání hospodaření obce    

Zápis zastupitelstva c. 12-2016.16.11.2016.pdf

Vyvěšeno: 16. 11. 2016

Zpět