Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 12/2015, 14.10.2015

d. Doplnění obecní techniky pro zimní údržbu obce
1) Projednání žádosti o úpravu provozní doby v MŠ.
2) Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2016.
3) Projednání návrhu nové vyhlášky o poplatcích za svoz odpadu.
4) Rozpočtové opatření č. 9/2015.
5) Projednání návrhu obecní smlouvy na vodné a stočné.
6) Projednání smlouvy o dílo na výstavbu chodníku na Chválově.
7) Projednání kulturního kalendáře na rok 2016.
8) Projednání termínů zasedání zastupitelstva na rok 2016.
9) Projednání možnosti využívání služeb obecní policie Vestec.
10) Projednání možnosti připojení obce k připravovanému projektu na pořízení kamerového systému obce.
11) Projednání smlouvy na prodej silničních panelů.
12) Projednání smlouvy o spolupráci veřejných zadavatelů.
13) Informace o chodu obecního úřadu.
a. Informace o jednání s okolními obcemi
b. Setkání s podnikateli
c. Uzavírání dětského a sportovního hřiště na Panelovém sídlišti  

Zápis zastupitelstva c. 12-2015,14.10.2015.pdf

Vyvěšeno: 14. 10. 2015

Zpět