Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 12/2013, 10.10.2013

1) Projednání podání žádosti o uzavření veřejnoprávní smlouvy na správu systému územní identifikace adres a nemovitostí s městem Říčany na rok 2014.
2) Projednání kupní smlouvy na pozemky parc.č. 542/2 a parc.č. 543/2 mezi obcí Modletice a panem Davidem Zahálkou.
3) Projednání smlouvy s právní kanceláří na zastupování obce v souvislosti s nadměrným hlukem v obci.
4) Projednání darovací smlouvy mezi Obcí Modletice a firmou HOPI, s.r.o.
5) Projednání řešení opravy havárie obecního vodovodu.
6) Projednání řešení opravy podlahy v domě č.p. 19.
7) Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na malování prodejny potravin č.p. 6.
8) Projednání žádosti o souhlas obce s provedením přístavby haly č.p. 97.
9) Projednání pořádání akce „Rozsvěcení vánočního stromu 2013“.
10) Projednání DIO, úprava dopravního značení v obci.
11) Informace o chodu obecního úřadu.
12) Výběr realizační firmy na „Výsadbu a revitalizaci liniových porostů“.
13) Informace o stavu zpracování aktualizace strategického plánu obce.

Zápis zastupitelstva c.12-2013,10.10.2013.pdf

Vyvěšeno: 10. 10. 2013

Zpět