Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 11/2017, 25.09.2017

1) Projednání smlouvy o poskytnutí úvěru mezi obcí Modletice a Komerční bankou, a.s. 2) Projednání kupní smlouvy na pozemek pac. č. 242/33 v k.ú. Modletice u Dobřejovic. 3) Projednání nabídky na opravu čerpací stanice na kanalizaci Doubravice.
4) Projednání předběžné nabídky na zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na dostavbu vodovodu Modletice a na výstavbu vodojemu v Modleticích.    

Zápis zastupitelstva c. 11-2017 25.9.2017.pdf

Vyvěšeno: 25. 9. 2017

Zpět