Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 11/2016, 19.10.2016

1) Projednání příkazní smlouvy o poskytování právních služeb.
2) Projednání kupní smlouvy na pozemek parc. č. 301/3 v k.ú. Dobřejovice.
3) Projednání žádosti o stanovisko ke stavebnímu povolení pro stavbu „D1 oprava AB vozovky“.
4) Projednání žádosti o stanovisko ke stavebním úpravám domu č.p. 63.
5) Projednání stanoviska ke změně č. 2 územního plánu obce Dobřejovice.
6) Projednání stanoviska ke zjišťovacímu řízení na stavbu Betonárny Dobřejovice.
7) Rozpočtové opatření č. 7/2016.
8) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Obecní policie
b) Kulturní kalendář
c) Dobrovolník středočeského kraje 2016
9) Projednání vyhlášky o držení psů.
10) Projednání vyhlášky o výjimkách z nočního klidu.
11) Výsadba stromů kolem silnice III/00318.    

Zápis zastupitelstva c. 11-2016 19.10.2016.pdf

Vyvěšeno: 19. 10. 2016

Zpět