Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 11/2015, 16.09.2015

1) Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na výlet pro děti z MŠ.
2) Projednání žádosti o vydání stanoviska ke stavebním úpravám „Kaufland – zpracování masa“.
3) Projednání návrhu nové vyhlášky o odpadech.
4) Rozpočtové opatření č. 8/2015.
5) Projednání návrhu obecní smlouvy na vodné a stočné.
6) Informace o chodu obecního úřadu.
7) Rozsvěcení vánočního stromu 2015.
8) Nominace zástupce obce do svazu měst a obcí.
9) MAS Říčansko.    

Zápis_zastupitelstva_c._11-2015,16.09.2015.pdf

Vyvěšeno: 16. 9. 2015

Zpět