Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 11/2014, 28.08.2014

Projednání smlouvy na pronájem nebytových prostor 1NP v budově obecního úřadu. Projednání dodatku smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 19. Výběr dodavatele na realizaci akce „Projekt revitalizace sídelní zeleně v obci Modletice“. Projednání smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu „Revitalizace Zámeckého rybníka parc. č. 59/1,2 v k.ú. Modletice u Dobřejovic“. Pasování pamětního stromu v Modleticích. Rozpočtové opatření č. 5/2014. Informace o chodu obecního úřadu. Projednání smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce „Projekt výsadby a revitalizace liniových porostů v katastru obce Modletice“. Projednání možnosti úhrady nákladů na provozování ČOV Modletice, které nejsou součástí smlouvy o provozování ČOV. Výběr projektanta a projednání smlouvy o dílo na „Změnu č. 10 územního plánu obce Modletice“. Projednání žádosti o změnu využití území pozemků parc. č. 623, 624, 734, 735, a 736 v rámci změny územního plánu č. 10.

Zápis zastupitelstva c.11-2014,28.08.pdf

Vyvěšeno: 28. 8. 2014

Zpět