Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 10/2016, 21.9.2016

9) Projednání žádosti o vyjádření k projektové dokumentaci na stavbu „Přístavba objektu SO 03 – přesun myčky obalů a technické zázemí“ ve firmě Kaufland.   
1) Smlouva o ochranně veřejných zájmů obce v souvislosti se změnou ÚP.
2) Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č 571/2 a 571/3.
3) Projednání obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za zhodnocení pozemku v souvislosti s možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace.
4) Projednání zřízení sociálního příspěvku pro obyvatele obce.
5) Projednání plánovací smlouvy v souvislosti s výstavbou areálu firmy SOPO s.r.o.
6) Projednání kupní smlouvy na pozemek parc. č. 87/3 v k.ú. Modletice u Dobřejovic.
7) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Informace o činnosti Obecní policie
b) Modletický špacír 2016
c) Vánoční koncert 2016
8) Rozpočtové opatření č. 6/2016.  

Zápis zastupitelstva c. 10-2016 21.9.2016.pdf

Vyvěšeno: 21. 9. 2016

Zpět