Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 10/2015, 19.08.2015

14)  Projednání poskytnutí vánoční příspěvku 2015. 
1) Projednání nabídky na směnu části pozemku parc. č. 87/1.
2) Projednání došlých nabídek na odkoupení silničních panelů.
3) Projednání dodatku smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů mezi obcí Modletice a firmou EKO-KOM, a.s.
4) Projednání dodatku smlouvy o dílo na Intenzifikaci ČOV Modletice.
5) Informace o proběhlém jednání s firmou Billa.
6) Projednání návrhu nové vyhlášky o odpadech.
7) Projednání návrhu nové vyhlášky o pohybu psů v obci.
8) Projednání nájemní smlouvy na část pozemku parc. č. 555 pro zařízení staveniště.
9) Rozpočtové opatření č. 7/2015.
10) Projednání návrhu obecní smlouvy na vodné a stočné.
11) Informace o připravovaných dotačních programech.
a. dotace na měření kvality ovzduší
b. dotace na kamerové systémy
12) Informace o chodu obecního úřadu.
a. bourání v bývalém areálu ÚOS
b. měření ČHMÚ
13) Projednání kupní smlouvy na pozemky parc. č. 448/2 a 620/3 mezi obcí Modletice a firmou Immo-Log-CZ Alpha Beta, s.r.o.  

Zápis zastupitelstva c. 10-2015,19.08.2015_2.pdf

Vyvěšeno: 19. 8. 2015

Zpět