Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 10/2014, 07.08.2014

1) Výběr nájemce nebytových prostor  2 NP v budově obecního úřadu.
2) Informace o podané žádosti o dotaci na projekt „Omezování prašnosti z plošných zdrojů v obci Modletice“.
3) Veřejná zakázka na výběr dodavatele projektu „Revitalizace sídelní zeleně v obci Modletice“.
4) Výběr dodavatele cedulí s novým obecním znakem, obecní vlajky a nástěnného znaku.
5) Projednání dodatku smlouvy o svozu odpadu mezi obcí Modletice a firmou A.S.A. spol. s r.o.
6) Projednání výběru dodavatele na výstavbu polních cest pro pěší.
7) Informace o chodu obecního úřadu.
8) Projednání rozhodnutí o pořízení změny č. 10 Územního plánu obce Modletice.
9) Výběr způsobu pořizování změny č. 10 Územního plánu obce Modletice.
10) Výběr určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem změny Územního plánu obce.

Zápis zastupitelstva c.10-2014,07.08.2014.pdf

Vyvěšeno: 7. 8. 2014

Zpět