Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 1/2018, 10.01.2018

1) Projednání návrhu změny cen ke smlouvě za svoz odpadů z obce Modletice.2) Projednání možnosti převodu nájemní smlouvy v souvislosti se změnou právní formynájemce obchodu s potravinami.3) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Intenzifikace ČOV – Modletice“.4) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Modletice – dopravní automobil“,pro jednotku SDH Modletice.5) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Obnova sochy sv. Jana Nepomuckéhov Modleticích“.6) Projednání nápravného opatření ke zveřejňování smluv na profilu zadavatele.7) Projednání smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcíModletice a Pražskou plynárenskou Distribucí, a.s.8) Projednání žádosti o vyjádření k záměru společnosti Eurowag rozšířit čerpací stanici otankování LNG (zkapalněný zemní plyn).9) Projednání žádosti OÚ Průhonice o poskytnutí mimořádného příspěvku na vybavenínově zřizovaných tříd 1. ročníku.10) Projednání žádosti o vyjádření ke stavebnímu záměru společnosti Sklad Modletice s.r.o.11) Projednání možnosti zřízení názvu ulice v části obce od sochy sv. J. Nepomuckéhosměrem k areálu firmy 4ISP.12) Projednání vyřazení zahradního traktoru z majetku obce.13) Projednání postupu aktualizace Strategického rozvojového plánu obce.14) Projednání schválení rozhodnutí o dotaci na akci „Odbahnění mlýnského rybníka v Modleticích“.

Zápis zastupitelstva c. 1-2018 10.01.2018.pdf

Vyvěšeno: 10. 1. 2018

Zpět