Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 1/2017, 25.01.2017

1) Projednání záměru výstavby areálu firmy 4ISP s.r.o. na pozemcích parc. č. 571/2 a 571/3.
2) Informace o podané žádosti o dotaci na opravu sakrálních staveb v obci.
3) Projednání možnosti pronájmu a dalšího provozu prodejny potravin v objektu č.p. 6.
4) Projednání žádosti o příspěvek na předplaveckou výuku dětí v MŠ Modletice.
5) Projednání řešení opravy sociálního zařízení v MŠ Modletice.
6) Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce a rozšíření MŠ Modletice z dotačního programu ITI Pražské metropolitní oblasti.
7) Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Připojení objektu Jena k silnici II/101“.
8) Projednání stanoviska ke studii zástavby v lokalitě Chválov od firmy Canaba.
9) Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Modernizace SO-08 Předčištění technologických odpadních vod v areálu Kaufland Modletice“.
10) Rozpočtové opatření č. 1/2017. 11)    Informace o chodu obecního úřadu.    

Zápis zastupitelstva c. 1-2017 25.1.2017.pdf

Vyvěšeno: 25. 1. 2017

Zpět