Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 1/2016, 13.1.2011

8) Financování provozu obecní policie na území obce Modletice.
1) Projednání návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na inženýrské sítě pro pozemek č.p. 942 k.ú. Dobřejovice.
2) Projednání stanoviska ke změně územního plánu obce Popovičky.
3) Informace o možnosti podání žádosti o dotaci na stavební úpravy MŠ Modletice.
4) Projednání plánovací smlouvy mezi obcí Modletice a firmou Billa, spol. s.r.o.
5) Projednání smluv o provedení práce a o provedení pracovní činnosti s pracovníky obce na rok 2016.
6) Projednání veřejnoprávní smlouvy na zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní identifikace (RÚIAN) s městem Říčany.
7) Informace o chodu obecního úřadu.
a) Informace o podané žádosti o dotaci na Intenzifikaci ČOV
b) Změna termínu inventarizace majetku obce  

Zápis zastupitelstva c. 1-2016.13.1.2016.pdf

Vyvěšeno: 13. 1. 2016

Zpět