Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 1/2015, 07.01.2015

1) Jednání se zástupci firmy T-Mobile o stavbě vysílače společnosti pro mobilní sít.
2) Projednání aktualizací směrnic obce.
3) Projednání obsazení povodňové komise obce.
4) Projednání dodatku smlouvy s firmou VHS Benešov s.r.o. o provozování ČOV.
5) Projednání smluv o provedení práce a o provedení pracovní činnosti s pracovníky obce na rok 2015.
6) Projednání provedení aktualizace strategického plánu obce.
7) Informace o chodu obecního úřadu.
8) Výběrové řízení na dodavatele stavby „Obec Modletice – zateplení obecního úřadu“.
9) Projednání příspěvku na svoz komunálního odpadu.

Zápis zastupitelstva c.1-2015,07.1.2014.pdf

Vyvěšeno: 7. 1. 2015

Zpět