Obsah

Zpět

Zastupitelstvo č. 1/2014, 16.1.2014

1) Projednání dodatku smlouvy na provozování ČOV Modletice s firmou VHS Benešov s.r.o.
2) Ukončení nájemní smlouvy na nebytový  prostor v budově č.p. 6 s paní Annou Trojánkovou.
3) Projednání projektové dokumentace na opravu střešního pláště a zateplení obálky budovy č.p. 19.
4) Informace o geoportálu obce.
5) Žádost o souhlas s vynětím části pozemku p.č. 392/1 ze ZPF.
6) Informace o chodu obecního úřadu.
7) Informace o průběhu zpracování povodňového plánu obce.
8) Projednání možnosti získání pozemku parc. č. 36/6 do majetku obce.
9) Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu dětí ve třídě v MŠ Modletice.
10)  Projednání žádosti o poskytnutí příspěvku na předplaveckou výuku dětí v MŠ.

Zápis zastupitelstva c.1-2014,16.1.2014.pdf

Vyvěšeno: 16. 1. 2014

Zpět