Obsah

Zpět

Zasedání č. 16/2012 6.12.2012

Zápis zastupitelstva c.16-2012, 6.12.2012.pdf

 1. Projednání plánu zasedání zastupitelstva na rok 2013.
 2. Projednání smlouvy na úklidové práce na obecním úřadě na rok 2013.
 3. Projednání smluv na úklid a údržbu zeleně a obecních ploch na rok 2013.
 4. Příkaz k inventarizaci majetku obce.
 5. Doplnění členů kulturního výboru.
 6. Projednání cenové nabídky na příjezdovou komunikaci ke garáži obecního úřadu.
 7. Projednání možnosti na návrh a vytvoření obecních symbolů.
 8. Obecní vodovod.
 9. Projektová dokumentace na opravu střešního pláště domu č.p. 19.
 10. Informace o chodu obecního úřadu.
 11. Rozpočtové opatření č.2/2012.
 12. Oprava doplnění usnesení o odměňování starosty obce ze dne 3.11.2011.
 13. Projednání smlouvy na prodej vody s firmou STAVOKOMPLET s.r.o.
 14. Projednání smlouvy o dílo na zpracování žádosti o dotaci na komunikace.
 15. Přidělování čísel popisných pro nové stavby v katastru obce.
 16. Projednání nabídky na zpracování prováděcí PD na intenzifikaci ČOV od firmy PROVOD – inženýrská společnost, s.r.o.

Vyvěšeno: 6. 12. 2012

Zpět