Obsah

Zpět

Zasedání č. 15/2012 15.11.2012

Zápis zastupitelstva c.15-2012, 15.11.2012.pdf 

 1. Složení slibu nového člena zastupitelstva.
 2. Projednání smlouvy o nakládání s odpady a využívání sběrného dvora v Dobřejovicích.
 3. Projednání pronájmu obchodu v budově č.p.6.
 4. Projednání smlouvy o souhlasu s realizací a udržitelností projektu revitalizace Zámeckého rybníka na pozemku parc.č. 833.
 5. Projednání smlouvy o souhlasu s realizací projektu revitalizace Zámeckého rybníka na pozemku parc.č. 75.
 6. Projednání cen vodného a stočného v obci na rok 2013.
 7. Projednání cen za odvoz odpadu na rok 2013.
 8. Projednání o možnosti podání žádosti o dotace na intenzifikaci ČOV v Modleticích.
 9. Informace o stavu zpracování žádosti o dotace na revitalizaci Zámeckého rybníka.
 10. Informace o chodu obecního úřadu.
 11. Projednání vyplácení vánočního příspěvku seniorům.
 12. Projednání možnosti zajištění pracovníka, který bude provádět údržbu obecních prostranství.
 13. Hluk z Pražského okruhu.

Vyvěšeno: 15. 11. 2012

Zpět