Obsah

Zpět

Zasedání 31.05.2012

Odkaz na soubor:

Zasedání 31.05.2012

Obsah:

1. Výběr z došlých nabídek na záměr prodeje pozemků parc.č.300/1 a parc.č. 508/1.
2. Žádost o podpronájem prostor firmy SOPO s.r.o. v budově č.p. 19.
3. Zpracování projektu na zeleň v obci.
4. Záměr firmy HOPI o přístavbu v areálu.
5. Dostavba ČOV.
6. Zadávací dokumentace na internetové stránky obce.
7. Zpracování projektu na vodovod v obci.
8. Vyjádření k PD na stavbu logistického centra MAGNUM Real Estate,s.r.o.
9. Informace o chodu obecního úřadu.
10. Žádost firmy MIBA real s.r.o. o vyjádření k plánovaným stavebním úpravám..
11. Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene na chodník s firmou GEIS
s.r.o..
12. Značky podél silnice č.III/00320 na Doubravici.
13. Pravidla a podmínky obce vůči investorům.

Vyvěšeno: 31. 5. 2012

Zpět