Obsah

Zpět

Zasedání 29.03.2012

Odkaz ke stažení:

Zasedání 29.03.2012.pdf

Obsah:

1) Projednání nájemní smlouvy na zahradu mateřské školy.

2) Potvrzení ředitelky MŠ Modletice ve funkci.

3) Projednání smlouvy o využití mapy ortofota České republiky.

4) Projednání možnosti odkupu části pozemku parc.č.164/2, která se nachází pod

chodníkem a komunikací obce.

5) Projednání a schválení rozpočtu obce na rok 2012.

6) Směna pozemků podél zámku.

7) Vypouštění znečistěných vod do Dobřejovického potoka.

8) Výběr dodavatele herních prvků na dětské hřiště.

9) Informace o chodu obecního úřadu.

10) Chodníky v obci.

11) Povolení podnájmu prostor pronajatých firmou SOPO.

12)Vyřazení nepoužitelného majetku z evidence majetku obce.

Vyvěšeno: 29. 3. 2012

Zpět