Obsah

Zpět

Zasedání 26.01.2012

Odkaz na soubor:

Zasedání 26.01.2012

Obsah:

1. Projednání smlouvy o smlouvě budoucí darovací za směnu pozemků mezi obcí
Modletice a panem Františkem Presslem.
2. Projednání kontrolního zjištění Krajské hygienické stanice z šetření v mateřské škole.
3. Kritéria pro přijímání dětí do mateřské školy.
4. Projednání úhrady stočného v RD, kde nemají studnu.
5. Projednání odměny za vedení obecních internetových stránek a Modletického
věstníku.
6. Strategický rozvojový plán obce.
7. Střecha na č.p. 19.
8. Projednání možností vytvoření dalších vycházkových cest.
Různé
9. Rozpočtové opatření č. 4/2011
10. Hasičská garáž.
11. Informace o dění v obci.
12. Žádost o příspěvek na plavecký výcvik pro děti v MŠ.
13. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci Phoenix-Zeppelin.
14. Dopravní situace v obci.

Vyvěšeno: 26. 1. 2012

Zpět