Obsah

Zpět

Zasedání 25.10.2012

Odkaz na soubor:

Zasedání 25.10.2012

Obsah:

1. Projednání smlouvy o provozu zařízení internetové sítě o.s. JM – Net v domě č.p.19.
2. Projednání žádosti o připojení na kanalizaci obce objektu č.p.97.
3. Projednání pronájmu obchodu v budově č.p.6.
4. Žádost o vyjádření k PD na umístění ZS společnosti Telefónica Czech Republic a.s.
5. Žádost o vyjádření k PD na plynofikaci skladové haly na pozemku parc.č.109/36.
6. Firma Kaufland.
6 a. Žádost o vyjádření k PD na stavbu nové hasičské nádrže v areálu firmy Kaufland.
6 b.Výstavba parkoviště v areálu firmy Kaufland.
7. Žádost o změnu využití pozemku parc.č.399/15 firmy City Realex a.s.
8. Výběr firmy na zpracování a podání žádosti o dotaci na opravy komunikací.
9. Informace o stavu zpracování žádosti o dotace na revitalizaci liniových porostů.
10. Informace o stavu zpracování žádosti o dotace na regeneraci zeleně, lokálních prvků ÚSES.
11. Informace o stavu zpracování žádosti o dotace na revitalizaci Zámeckého rybníka.
12. Informace o chodu obecního úřadu.
13. Kanalizace.
14. Kontrola obecního vodovodu z KHS.
15. Autobusové čekárny v centru obce.
16. Vzdání se mandátu zastupitele Ing. Libora Hanuše.

Neděle,  4. listopad 2012

Vyvěšeno: 25. 10. 2012

Zodpovídá: Pavel Přibyl

Zpět