Obsah

Zpět

Zasedání 23.08.2012

Odkaz na soubor:

Zasedání 23.08.2012

Obsah:

1. Projednání dodatku nájemní smlouvy s firmou SOPO s.r.o.
2. Projednání nové směrnice evidence a odpisování majetku.
3. Žádost o stanovisko k PD na výstavbu šatny v areálu firmy HOPI s.r.o.
4. Výběr dodavatele stavby garáže u OÚ.
5. Výběr dodavatele stavby chodníku podél sportovního hřiště.
6. Žádost o úhradu neinvestičních nákladů za děti navštěvující MŠ.
7. Žádost o poskytnutí příspěvku na festival Modletické zvonění.
8. Analýza energetické náročnosti obce.
9. Informace o chodu obecního úřadu.
10. Projednání smlouvy o dílo na výstavbu „Obratiště autobusů“ s vybranou firmou BES s.r.o.
11. Prodloužení provozní doby MŠ.
12. Projednání kupní smlouvy na prodej pozemků 508/11 a 300/2 manželům Černíkovým.

Vyvěšeno: 23. 8. 2012

Zpět