Obsah

Zpět

Zasedání 21.06.2012

Odkaz na soubor:

Zasedání 21.06.2012

Obsah:

1. Žádost o vyvolání změny územního plánu obce Modletice od firmy HOPI s.r.o.
2. Oprava komunikací v obci.
3. Zpracování generelu kanalizace v obci.
4. Záměr pronájmu obchodu.
5. Výběr z došlých nabídek na zpracování internetových stránek obce.
6. Projednání smlouvy o zřízení rozvodu internetu v obci.
7. Projednání návrhu obecní vyhlášky na dodržování klidu v obci ve stanovených časech.
8. Informace o chodu obecního úřadu.
9. Projednání směnné smlouvy na pozemek parc.č.156/6 mezi obcí Modletice a manželi Horníkovými.
10. Projednání směnné smlouvy na pozemky parc.156/7,155/15 a 155/2 mez obcí Modletice a paní Marií Bělkovou a panem Ing. Jaroslavem Bělkou.
11. Žádost o rozšíření parkoviště a stavba kruhového objezdu ve firmě KAUFLAND.
12. Umístění informačních tabulí okolo cesty.
13. Provozní doba mateřské školy.
14. Žádost SDH Modletice o finanční příspěvek na dětské hasičské družstvo.

Vyvěšeno: 21. 6. 2012

Zpět