Obsah

Zpět

Zasedání 19.04.2012

Odkaz ke stažení:
Zasedání 19.04.2012

Obsah:

1) Žádost o příspěvek na pořádání dětského dne.
2) Projednání smlouvy na užívání prostor občanským sdružením Modletice sobě.
3) Žádost o vyjádření k PD na stavbu skladu olejů GIAN.LUCA.
4) Žádost o zřízení reklamního zařízení.
5) Žádost o povolení vjezdu vozidel firmy Agro Jesenice a.s.
6) Žádost o odprodej části pozemků parc.č.300/1 a 508/1.
7) Projednání možnosti zajíždění autobusu č.428 do obce.
8) Záměr na pronájem obchodu na další období.
9) Informace o chodu obecního úřadu.
10) Rozmístění košů na psí exkrementy v obci.
11) Značky podél silnice na Doubravici.
12) Oprava kapličky v Doubravici.
13) Vybudování podezdívky pod plot.

Vyvěšeno: 19. 4. 2012

Zpět