Obsah

Zpět

Zasedání 13.09.2012

Odkaz na soubor:

Zasedání 13.09.2012

Obsah:

1. Provozní doba MŠ.
2. Projednání rozpočtového opatření č.I/2012.
3. Zadání Změny č. 9 územního plánu obce.
4. Projednání směnné smlouvy na pozemky parc.č. 156/3 a 155/2 pro rozšíření komunikace
na Chválov.
5. Projednání dodatku nájemní smlouvy s firmou SOPO.
6. Projednání možnosti připojení k Paktu starostů a primátorů ENESCOM.
7. Projednání podmínek výstavby parkoviště v areálu firmy Kaufland.
8. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na plynofikaci objektu č.p. 94 firmy Miba Real s.r.o.
9. Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci na rekonstrukci střechy objektu č.p.20.
10. Projednání žádosti o dotaci na revitalizaci Zámeckého rybníka.
11. Projednání zajištění dalšího ročníku Modletické inlajnování.
12. Informace o možnosti zasílání informací obyvatelům prostřednictvím SMS zpráv.
13. Informace o chodu obecního úřadu.
14. Projednání Smlouvy o dílo na stavbu garáže a parkovacích stání u OÚ.
15. Projednání možnosti nákupu pozemků pro pokračování zeleně a pěší cesty do Dobřejovic.
16. Dohoda o nakládání s odpady a využívání sběrného dvora odpadů Dobřejovice.
17. Žádost o stanovisko k PD na výstavbu šatny v areálu firmy HOPI s.r.o.

Vyvěšeno: 13. 9. 2012

Zpět