Obsah

Zpět

Zasedání 10.05.2012

Odkaz na soubor:

Zasedání 10.05.2012

Obsah:

1) Projednání smlouvy o smlouvě budoucí na koupi pozemků parc.č.577, parc.č.578,parc.č.579, parc.č.580 a parc.č.583 „Mlýnská louka“
2) Žádost o vyjádření k PD na stavbu logistického centra MAGNUM Real Estate,s.r.o.
3) Žádost o vyjádření k PD na stavbu plynovodu pro firmu MIBA Real s.r.o..
4) Projednání smlouvy o zabezpečení provozu aplikace Geoportál GEPRO formou webhostingu.
5) Projednání možnosti vybudování kabelových rozvodů pro internetové připojení Modletic.
6) Chodník podél komunikace II/0101.
7) Očkování psů 2012.
8) Projednání možnosti zpracování žádosti o dotaci na zlepšení vzhledu obce.
9) Informace o chodu obecního úřadu.
10) Závěrečný účet obce a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011.
11) Internetové stránky obce.
12) Podezdívka pod plot u Horníků.

Vyvěšeno: 10. 5. 2012

Zpět