Obsah

Zpět

Zasedání 08.03.2012

Odkaz ke stažení:

Zasedání 08.03.2012

Obsah:

1. Sbor dobrovolných hasičů.

2. Projednání směnné smlouvy na pozemky parc.č. 447/7, parc.č. 447/4 a parc.č. 208/69.

3. Projednání smluv na pronájem obecních pozemků.

4. Projednání darovací smlouvy o poskytnutí příspěvku na technické vybavení základní školy v Průhonicích.

5. Projednání nabídky na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci zeleně a výsadbu nové zeleně v obci.

6. Projednání smlouvy o investiční spolupráci s firmou EMT.

7. Projednání rozpočtu obce na rok 2012.

8. Projednání žádosti o povolení výjimky z počtu dětí v mateřské škole.

9. Výběr dodavatele přístřešku na sportovním hřišti.

10. Výběr dodavatele herních prvků na dětské hřiště.

11. Sběrný dvůr Dobřejovice.

12. Projednání možnosti právního zastoupení k problematice hluku z SOKP.

13. Informace o dění v obci.

Různé.

14. Závěrečná zpráva o inventarizaci obecního majetku.

15. Autobusové zastávky v centru obce.

Vyvěšeno: 8. 3. 2012

Zpět