Obsah

Zpět

Zasedání 04.10.2012

Odkaz na soubor:

Zasedání 04.10.2012

Obsah:

1. Projednání provozu hasičské nádrže.
2. Projednání smluv o zřízení věcného břemene s firmou ŘSD.
3. Projednání smlouvy o nakládání s odpady a využívání sběrného dvora v Dobřejovicích.
4. Projednání smlouvy o umístění koncového varovného zařízení (sirény) v obci.
5. Projednání smlouvy o dílo na výstavbu chodníku u hřiště s firmou Král a Král.
6. Projednání možnosti podání žádosti o dotaci na rekonstrukci komunikace na Chválov.
7. Projednání dodatku nájemní smlouvy s firmou SOPO s.r.o.
8. Projednání žádosti o vyjádření k PD na stavbu „Sklad olejů GIAN.LUCA“.
9. Projednání žádosti o zhotovení kanalizační přípojky a připojení na kanalizaci areálu firmy Mi-Ři s.r.o.
10. Informace o chodu obecního úřadu.
11. Kanalizace.
12. Projednání provedení příjezdové cesty k zahradě MŠ, obecní garáži, parkovišti.

Vyvěšeno: 4. 10. 2012

Zpět