Obsah

Zpět

Ustavující zastupitelstvo 06.11.2014

1) Schválení programu ustavujícího zastupitelstva,
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu,
3) Volba starosty a místostarosty, určení počtu místostarostů určení způsobu volby starosty a místostarostů volba starosty volba místostarostů místostarosta místostarosta
4) Zřízení výborů obce, Povinné ze zákona finanční výbor kontrolní výbor určení počtu členů povinných výborů Nepovinné ze zákona výbor pro životní prostředí, odpadové hospodářství a školství výbor pro sociální oblast a styk s veřejností výbor pro požární ochranu, kulturu, sport a volný čas určení počtu členů nepovinných výborů
5) Volba předsedů výborů obce,
6) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva,
7) Projednání termínů zasedání zastupitelstev do konce roku 2014.

 

Zápis ustavujícího zastupitelstva c.15-2014,06.11.pdf

Vyvěšeno: 6. 11. 2014

Zpět