Obsah

Zpět

Veřejná vyhláška - oznámení o projednávání Regulačního plánu RP2 - Doubravice - sever

Obecní úřad Modletice, Vám oznamuje, že návrh Regulačního plánu RP2 - Doubravice - sever je od 06.06.2022 do 25.07.2022 vystaven k veřejnému nahlédnutí a to na Obecním úřadě v Modleticích a na našich webových stránkách. Více informací v příloze.

Vyvěšeno: 6. 6. 2022

Datum sejmutí: 26. 7. 2022

Zodpovídá: Jiří Mádlík

Zpět