Obsah

Zpět

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2021 a dosažené skutečnosti v témže roce

v příloze naleznete porovnání všech Vodovodů: Olšina, Skladováky a Želivku společně ve stejném souboru s kanalizací.

Vyvěšeno: 2. 5. 2022

Datum sejmutí: 2. 6. 2022

Zodpovídá: Jiří Mádlík

Zpět