Obsah

Zpět

Nevíte si rady, jak upravit hlasovací lístek v komunálních volbách? + Informace, rady k volbám

V obecních volbách máte tolik hlasů, kolik je v obci voleno zastupitelů, to zjistíte na hlasovacím lístku. (V Modleticích 7 zastupitelů)
S hlasy můžete naložit 3 způsoby, viz. obrázek v příloze.

Vyvěšeno: 22. 9. 2022

Datum sejmutí: 26. 9. 2022

Zodpovídá: Jiří Mádlík

Zpět