Obsah

Zpět

Městský úřad Říčany - veřejná vyhláška opatření obecné povahy - oprava komunikace II/101

MÚ Říčany vydává veřejnou vyhlášku - opatření obecné povahy v rámci stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci II/101 v obci Modletice.
Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření, které vypracovala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, viz. příloha.

Vyvěšeno: 3. 11. 2022

Datum sejmutí: 5. 12. 2022

Zodpovídá: Jiří Mádlík

Zpět