Obsah

Zpět

Městský úřad Říčany - veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - oprava komunikace II/101 (15.11.2022)

MÚ Říčany vydává veřejnou vyhlášku, opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci II/101 v obci Modletice a komunikacích dotčených objízdnou trasou z důvodu prováděných stavebních prací. Dopravní značení bude provedeno dle zpracování Dopravně inženýrského opatření firmou ADSUM spol. s r.o., viz. příloha.

Vyvěšeno: 15. 11. 2022

Datum sejmutí: 11. 12. 2022

Zodpovídá: Správce Webu

Zpět