Obsah

Zpět

Městský úřad Říčany - Veřejná vyhláška

oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek a námitek.
Překládá návrh opatření obecné povahy pro stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci II/101 v Modleticích.
Dopravní značení bude provedeno, dle zpracování Dopravně inženýrského opatření, které vypracovala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraj, viz. příloha.
Více se dočtete v příloze.

Vyvěšeno: 22. 9. 2022

Datum sejmutí: 8. 10. 2022

Zodpovídá: Jiří Mádlík

Zpět