Obsah

Zpět

Informace o posouzení vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru „Obchodní centrum Dobřejovice", k.ú. Dobřejovice

Oznamujeme možnost nahlédnutí do dokumentace „Obchodní centrum Dobřejovice" na úřední desce Krajského úřadu Středočeského kraje a dále na internetových stránkách v Informačním systému CENIA na EIA (cenia.cz) spolu s textem oznámení pod kódem STC 2526. Více v příloze.

Vyvěšeno: 7. 9. 2022

Datum sejmutí: 26. 9. 2022

Zodpovídá: Jiří Mádlík

Zpět