Obsah

Zpět

Finanční úřad pro Středočeský kraj - veřejná vyhláška daň z nemovitých věcí za rok 2022

ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je zveřejněn seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně
z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci
nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně. Daně z nemovitých věcí za rok 2022. Více v příloze.

Vyvěšeno: 26. 4. 2022

Datum sejmutí: 26. 5. 2022

Zodpovídá: Jiří Mádlík

Zpět