Obsah

Zpět

Agenda o nedostatečně určitě zapsaných osob v Katastru nemovitostí k 01.08.2022

řad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Agenda o nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - §64-§65 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon
Příloha- Seznám nedostatečně identifikovaných vlastníků a Brožura

Vyvěšeno: 8. 9. 2022

Zodpovídá: Jiří Mádlík

Zpět