Obsah

Vážení spoluobčané,

www stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věřím tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem a život v obci.

Ing. Jiří Aron
Starosta

Novinky

18.11.2019 - 04.12.2019

Návrh rozpočtu obce na rok 2019

Detail Úřední deska

11.11.2019

Omezení provozu obecního úřadu

V době od 13.11.2019 do 22.11.2019 je z důvodu čerpání řádné dovolené omezen provoz na obecním úřadě - neprovádí se ověřování listin a podpisů na listině, neprovádí se přihlašování k trvalému pobytu a nebudou v těchto dnech dostupné služby Czech POINTU.

Detail Aktuality

25.10.2019

Myslivecký spolek Dobřejovice oznamuje termíny honů: 2.11.2019, 16.11.2019, 30.11.2019, 14.12.2019 a 28.12.2019

Tyto dny doporučujeme v okolních lesích a loukách zvýšené opatrnosti. Zároveň upozorňujeme na nebezpečí při lovu zvěře, zvýšený pohyb loveckých psů a možnosti střetu s poraněnou zvěří.

Detail Aktuality

25.10.2019

Stavební úpravy "Propojovací plynovod STL sítí Modletice - Jažlovice"

Realizace stavby proběhne na parc. č. 508/4 v k.ú. Modletice u Dobřejovic v termínu: 23.10 - 20.11.2019.

Detail Aktuality

24.10.2019

Informace o připravované stavbě II/101 Říčany - oprava povrchu komunikace (Modletice)

V termínu od 11.11.2019 do 30.11.2019 dojde k opravě povrchu komunikace II/101 Říčany (Modletice). Celá stavba bude rozdělena do tří etap (I.etapa: 11.11.2019 - 14.11.2019, II.etapa: 15.11.2019 - 20.11.2019, III.etapa: 21.11.2019 - 30.11.2019), při kterých dojde k omezení provozu na okružní křižovatce Říčany - Modletice - D1.

Detail Aktuality