Obsah

Sbor dobrovolných hasičů

SDH Modletice v obci vykonává řadu významných funkcí. Kromě zásahů u požárů a jiných živelných pohrom pravidelně pomáhají s úklidem v obci, reprezentují na hasičských soutěžích a sami je pořádají a podílí se na kulturním dění v obci. Mimořádná pozornost jě věnována práci s mládeží

Hasičská činnost

Mezi typické činnosti patří: vlastní hašení požárů, asistence profesionálním hasičům, pomoc při dopravních nehodách, likvidace následků povodní a jiných přírodních pohrom.

SDH Modletice má pro tyto účely vyškolenou zásahovou jednotku. 

hasici_seno_herink600

Soutěže v požárním sportu

Modletice se pravidelně účastní soutěží v požárním sportu, v kategoriích mužských, ženských i dětských družstev. Nutno říci, že se většinou jedná o úspěšnou reprezentaci a Modletice často končí na medailových pozicích.

Sami také pravidelně soutěž pořádají - první sobotu v září na louce u hasičárny.

hasici_seno_herink600

Kulturní činnost

Tradiční a oblíbený je únorový hasičský ples s bohatou tombolou.

Hasiči se také podílejí na ostatních kulturních akcích v obci, ať již jako požární dozor, nebo pomoc při přípravě i realizaci akce.

 

Práce s mládeží

Velká pozornost je věnována oddílu mladých hasičů. Děti z odílu jsou pravidelně vzdělávány a získávají nové praktické znalosti, nejen z hasičské oblasti. Důraz je kladen i na témata zdravovědy, orientace v terénu apod. Formou soutěží a her si zlepšují fyzické dovednosti.

Kromě pravidelných schůzek a tréninků absolvují během roku mladí hasiči výlety a několikadenní soustředění.

hasici_deti

Stránky SDH Modletice:

http://sdh-modletice.webnode.cz