Obsah

Revitalizace zámeckého rybníka

Typ: ostatní
Vyčištění, odbahnění a úprava okolí rybníka na návsi

Zadání

Zlepšení úrovně zámeckého rybníka na návsi - vyčištění a odbahnění rybníka a odtoku

Odstranění nežádoucích sedimentů a úprava dna nádrže, litorálná zóny, včetně obnovy břehových porostů.

Cílem navržených úprav je především:

  • zvětšení retenční schopnosti krajiny a zadržení vody v krajině
  • rekonstrukce výpusti
  • rekonstrukce návodního opevnění hráze (odstranění betonového opevnění a jeho náhrada kameným opevněním - obrovnávka, pohoz)

Součástí je i úprava Chomutovického potoka pod Zámeckým rybníkem. Součástí stavby je jednak revitalizace vodního toku a jednak pročištění dna vodoteče od nánosů sedimentu dosahujících pomístně vrstvy více než 0,3m

Aktuální stav

Probíhají zemní práce na odtoku rybníka

Předpokládaný termín dokončení

říjen 2014

Náklady

Doposud vynaložené prostředky

  • Zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci
    cca 120 000,- Kč

Celkové předpokládané náklady

4 mil. Kč 


Vytvořeno: 16. 9. 2018
Poslední aktualizace: 16. 9. 2018 10:14
Autor: Pavel Přibyl