Obsah

Regenerace lokálních prvků ÚSES

Typ: ostatní
Regenerace lokálních prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability)

Zadání

Úprava zeleně na louce u Mlýnského rybníka - vysazení nových zelených prvků (stromy, keře, traviny). Cílem je vytvoření klidného a příjemného místa pro procházky a relaxaci

Aktuální stav

Získána dotace na realizaci projektu. Vypracována projektová dokumentace.

Probíhá jednání s majiteli pozemků.

Předpokládaný termín realizace

podzim/zima 2014 - začátek 2015

Náklady

Doposud vynaložené prostředky

  • Zpracování projektové dokumentace pro žádost o dotaci
    cca 90 000,- Kč

Celkové předpokládané náklady

3,8 mil. Kč


Vytvořeno: 16. 9. 2018
Poslední aktualizace: 16. 9. 2018 10:07
Autor: Pavel Přibyl