Obsah

Intenzifikace ČOV

Typ: ostatní
Rekonstrukce a navýšení kapacity čistírny odpadních vod

Zadání

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace stávající ČOV jejíž kapacita 950 EO je v současné době naplněna. S plánovaným rozvojem obce je potřebné navýšení kapacity na 2000 EO a zároveň technické a technologické zhodnocení ČOV.  Stavebně tato intenzifikace představuje vybudování nové aktivační linky včetně hrubého předčištění a dmychárny. Intenzifikace bude realizována za plného provozu, jen s nezbytně nutným krátkodobým omezením při přepojování.

Aktuální stav

Zpracovaná projektová dokumentace, územní řízení, stavební povolení, ukončené výběrové řízení.

Po neúspěšné žádosti o dotaci podána nová žádost na ROP Středočeského kraje

Předpokládaný termín realizace

rok 2014 - dle získání prostředků na financování

Dodavatel

HAKOV, a.s.

http://www.hakov.cz/

 

Vybrán na základě hodnocení nezávislé komise (Ing. František Němec, Jiří Olmr, Ing. Jiří Aron, Bc. Iva Kořanová, Ing. Zdeněk Vašíček) z 5 přihlášených uchazečů.

Další přihlášení: VODA CZ s.r.o., VHS Brno, Stavokomplet s.r.o., STRABAG, a.s. 

Celkové předpokládané náklady

13 549 980,- Kč bez DPH


Vytvořeno: 16. 9. 2018
Poslední aktualizace: 16. 9. 2018 10:05
Autor: Pavel Přibyl