Obsah

Projekty

Probíhající projekty

Zprávy

Intenzifikace ČOV

Rekonstrukce a navýšení kapacity čistírny odpadních vod celý text

ostatní | 10. 2. 2014 | Autor: Pavel Přibyl

Oprava obecního vodovodu

Rekonstrukce vodovodního potrubí v obci celý text

ostatní | 10. 2. 2014 | Autor: Pavel Přibyl

Pasport a projekt dopravního značení

Zefektivnění dopravního značení v obci a okolí, zlepšení plynulosti dopravního provozu a zvýšení bezpečnosti celý text

ostatní | 10. 2. 2014 | Autor: Pavel Přibyl
cesty

Vybudování sítě cest v okolí obce

Vybudování "obchvatu" obce pro pěší a cykloturisty celý text

ostatní | 23. 7. 2013 | Autor: Pavel Přibyl

Revitalizace a výsadby liniové zeleně

Vysazení zeleně podél stávajících komunikací celý text

ostatní | 29. 12. 2012 | Autor: Pavel Přibyl

Regenerace lokálních prvků ÚSES

Regenerace lokálních prvků ÚSES (Územní systém ekologické stability) celý text

ostatní | 29. 12. 2012 | Autor: Pavel Přibyl

Revitalizace zámeckého rybníka

Vyčištění, odbahnění a úprava okolí rybníka na návsi celý text

ostatní | 11. 12. 2012 | Autor: Pavel Přibyl