Obsah

Kontakty

Adresa

Obecní úřad Modletice
Modletice 6
251 01, Modletice

IČO : 00640158
DIČ : CZ00640158

Spojení

Tel.:  323 637 187, 323 637 107
E-mail: obec@modletice.cz 

Datová schránka: bdmbgms

Bankovní spojení

Komerční banka a.s. Praha
číslo účtu: 13322201/0100

Profil zadavatele veřejných zakázek

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-modletice

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

CATANIA GROUP, s.r.o., Bořivojova 35, 130 00 Praha 3, IČO: 28253591

Pověřenec: Ing. Jan Gubáš, email: gubas@catania.cz

 

Od 1.3.2021 do odvolání jsou zrušeny úřední hodiny OÚ Modletice.
Zůstávají pouze úřední hodiny starosty obce a neposkytují se služby ověřování a CzechPOINT.

 

Úřední hodiny

Úřední hodiny starosty obce:

pondělí a středa: 14:00 - 17:00 
Telefon: 323 637 187, 725 021 855
 

Úřední hodiny úřadu:     

(podatelna, evidence obyvatel, ověřování, poplatky, CzechPOINT)
pondělí a středa: 7:30 - 12:00    14:00 - 17:00
Telefon: 323 637 107

 

Starosta obce: Ing. Jiří Aron
Další informace o osobách, funkcích, zastupitelích najdete v sekci organizační struktura obce.

Dotazy občanů

Jak pokládat dotazy

Běžné dotazy můžete zasílat na adresu obec@modletice.cz, případně lze využít kontaktní formulář.

Pokud máte dotaz na konkrétního zastupitele, doporučujeme použít přímo jeho kontaktní e-mail (viz Zastupitelstvo)

Odpověď obdržíte na e-mail, ze kterého jste dotaz podali. Proto prosím při pokládání dotazu přes kontaktní formulář dbejte na správnost zadávané e-mailové adresy.

Když bude dotaz vhodný pro zvěřejnění (např. bude kladen více tazateli, případně pokud se bude jednat o obecně prospěšnou informaci), bude zpracován jako zpráva/oznámení zde na webových stránkách, případně ve Věstníku. 

Váše znění dotazu, jméno, ani e-mailová adresa nebude uvedena, pokud si tak výslovně nebudete přát.

U složitějších, nebo citlivějších dotazů doporučujeme postupovat podle následujícího postupu.

Jak žádat o informace na základě zákona 106/1999 Sb.

(text převzat z webu pro otevřenost veřejné správy www.otevrete.cz)

 

1. O běžné informace postačí žádat ústně, o složitější anebo citlivější raději písemně, abychom měli vyšší jistotu správného vyřízení. Žádost je dobré formulovat konkrétně. Žádost předložíme v úřadě tam, kde je pro to úřad zařízen (např. informační kancelář, podatelna). Úřad musí žádost přijmout.

2. Úřad je povinen sdělit předpokládanou výši případných nákladů, pokud je bude požadovat, a to dříve, než nám informaci poskytne. Nejčastější náklady na získání informací jsou náklady na kopírování (cca 1,50  Kč za stranu). Pouze v případě, že odpověď bude neobvykle rozsáhlá (např. se ptáme na celý soubor informací), může úřad chtít i úhradu za vyhledání, tj. za hodiny, které úředník vyhledáním strávil (cca do 200 Kč za hodinu).

3. Pokud nás úřad nepožádá o zpřesnění žádosti anebo nesdělí, že žádané informace nejsou v jeho působnosti, má ve lhůtě 15ti dnů dvě možnosti: buď nám informace úplně poskytnout, anebo vydat Rozhodnutí se všemi náležitostmi (včetně jména odpovědného úředníka), v němž přesně na základě konkrétních ustanovení zákonů a s uvedením právního názoru odůvodní, proč informace odepřel.

4. Pokud úřad v této lhůtě Rozhodnutím informace odepřel a my s tím nesouhlasíme, můžeme se do 15 dnů odvolat, to znamená na stejné místo podat dopis "odvolání", že s odepřením nesouhlasíme a stručně to zdůvodnit. O odvolání rozhodne nadřízený orgán.

Pokud úřad v této lhůtě neučinil nic, můžeme do 15 dnů podat stížnost, to znamená na stejné místo podat dopis "stížnost", že s postupem (nečinností) nesouhlasíme a stručně to zdůvodnit. Stížností se bráníme i proti některým dalším chybám při postupu úřadu.

5. Pokud nám ani odvolání nevyhoví anebo ani odvolací orgán do 30 dnů od podání odvolání nezareaguje, můžeme podat žalobu k soudu. Pokud nám soud dá za pravdu, zruší nesprávná rozhodnutí úřadů a nařídí jim buď žádost znovu projednat, přičemž se úřad musí řídit právním názorem, který vyslovil soud, anebo soud přímo nařídí informaci poskytnout.