Obsah

Modletický věstník

2016

Věstník č.1 ročník 14 - leden 2016

Rekonstrukce komunikace, vybudování dešťové kanalizace  | Modletická společnost SOPO bojuje v mezinárodní soutěži | Výběr ze zápisu zasedání zastupitelstva | Tábor Alfíků se po dvou letech vrací do Vlastějovic  | Valná hromada SDH Modletice | Rady pro bezpečný pohyb osob na zamrzlé vodní ploše | Hasičský ples pozvánka | Tonka Šibenice v zámeckém sále | Kulturní kalendář okolních obcí

vestnik01-14.pdf

Věstník č.3 ročník - příloha: Obecní policie

vestnik03-14priloha.pdf

Věstník č.3 ročník 14 - duben 2016

Poškozování dětských hřišť | Příspěvky k životním událostem | Obec hledá nového pracovníka | Výběz ze zápisu zasedání 3/2016 ze dne 9.3.2016 | Obecní projekty pod lupou: Regenerace lokálních prvkù ÚSES v Modleticích | Křížovka

vestnik03-14.pdf

Věstník č.4 ročník 14 - květen 2016

Oslava 680 let od první zmínky o Modleticích  | Poděkování za pomoc při obecních aktivitách | Výběr ze zápisu zasedání zastupitelsva č. 4/2016 ze dne 6. 4. 2016 | Začátek roku u mladých hasičů | Povedený karneval

vestnik04-14.pdf

Věstník č.5 ročník 14 - červen 2016

Ohlédnutí za dětským dnem | Sumec Václav | Program oslav 680. výročí obce | Problémy se psy | Výběr ze zápisu ze zasedání

vestnik05-14v3.pdf

2015

Věstník č.8 ročník 13 - říjen 2015

Hledá se obecní kronika | Požární prevence - máte vyčištěný komín | Obecní nohejbalový turnaj se povedl | Výběr ze zápisu zasedání č. 12/2015 ze dne 14.10.2015 | Obecní projekty pod lupou - revitalizace Zámeckého rybníka | Ze života MŠ - den s policií a hasiči | Obnovený Modletický špacír

vestnik08-13_verze2.pdf

Věstník č.7 ročník 13 - září 2015

Pozvánka na nohejbalový turnaj | Pozvánka na Modletický špacír | Taneční kurzy pro dospělé | Výběr ze zápisu zasedání zastupitelsva č. 10/2014 ze dne 19. 8. 2015 | Článek o intenzifikaci ČOV - čistírny odpadních vod

vestnik07-13v2.pdf

Věstník č.6 ročník 13

Fakta o rozvojových projektech | Pirát vycházkových cest | Výběr ze zápisu zasedání zastupitelstva | Představení účinkujících Modletického zvonění | Nohejbalový turnaj v říjnu | Zastupitelé vyjádřili podporu mladým hasičům

vestnik06-13.pdf

Věstník č.5 ročník 13

Ohlédnutí za Dětským dnem | Výběr ze zápisu zastupitelstva | Jak nakládat s bioodpadem | Ze života MŠ | Ivan Mládek na Modletickém zvonění

vestnik05-13.pdf

Věstník č.4 ročník 13

Oslava Dne matek | Pálení čarodějnic | Poplatek za psa | Očkování psů | Poděkování za obecní brigádu | Výběr ze zápisu zasedání zastupitelsva č . 5/2014 ze dne 1. 4. 2015  | Jak na třídění odpadu - nebezpečný odpad  | Folkový kvítek | 34. Dětský den | Kulturní a společenské akce v okolí

vestnik04-13.pdf

Věstník č.3 ročník 13

Zateplování budovy OÚ | Jarní úklid a prase | Velikonoční dekorace od mladých hasičů | Svoz nebezpečného odpadu a železného šrotu | Výběr ze zápisu zasedání zastupitelsva č . 4/2014 ze dne 4. 3. 2015  | Jak na třídění odpadu - sklo | Překračování rychlosti v obytných zónách | Cross Country a Samson v Modleticích | Ocenění práce modletických hasičů

vestnik03-13.pdf

Věstník č.2 ročník 13

Revitalizace obecní zeleně | Podmínky přihlášení do školky | Z policejních statistik | Příspěvky k životnímu jubileu | Výběr ze zápisu zasedání zastupitelsva č . 2/2014 ze dne 4. 2. 2015  | Jak na třídění odpadu - papír | Tříkrálová sbírka 2015

vestnik02-13.pdf

Věstník č.1 ročník 13

Ceny vodného, stočného a poplatků za svoz odpadů pro rok 2015 | Příspěvky k životnímu jubileu | Změna úředních hodin | Poděkování občanům za spolupráci při opravě komunikací | Výběr ze zasedání zastupitelstva č.17/2014 ze dne 4.12.2014 | Jak na třídění odpadu - plasty | Přehled kulturních a společenských akcí v roce 2015

vestnik01-13naTisk-1.pdf

Věstník č.9 ročník 13 - prosinec 2015

Rozsvícení vánočního stromku | Konkurz na herce Divadla vod studny | Slavnostní zahájení provozu na nové komunikaci | Výběr ze zápisu ze zasedání zastupitelstva č. 13/2015 ze dne 11.11.2015 | Ohlédnutí za nabitou sezónou mladých hasičů | Kulturní kalendář obcí Dobřejovice, Modletice, Herink a Popovičky

vestnik09-13opraveny.pdf

2014

Věstník č.8 ročník 12

Volba nového zastupitelstva, starosty a místostarosty | Rozsvěcení vánočního stromku | Mikuláš a čerti | Rybník čeká na kolaudaci | Poděkování ředitelky MŠ modletickým hasičům | Otevřena nová provozovna - masáže | Taneční v Modleticích | Koncert Cross Country, sboru Besharmonie a kapely Devítka

vestnik08-12.pdf

Věstník č.7 ročník 12

Volby do zastupitelstva obce | Rekonstrukce silnice na Chválově a na Olšině | Výzva pro majitele psů | Koncert Cross Country a Druhé trávy | Pasování památného stromu | Zajímavosti o kaštanovníku | Výběr ze zápisu zasedání zastupitelsva č. 11/2014 ze dne 28.8.2014 a z mimořádného zasedání č. 12/2014 ze dne 8.9.2014

vestnik07-12upraveny.pdf

Věstník č.6 ročník 12

Třídění odpadu se vyplácí | Svoz odpadu | Práce na rybníku pokračují podle plánu | Výběr ze zápisu zasedání č.9 a 10. (17.7. a 7.8. 2014) | Hasičská soutěž | Program festivalu Modletické zvonění | Koncert skupin Cross Country a Druhá tráva

vestnik06-12.pdf

Věstník č.5 ročník 12

Začaly práce na odbahnění rybníka | Uzavírka komunikace | Letní tábor | Inzerce - Wellpack | Inzerce - Mateřská škola v Hrnčířích | Taneční kurzy Modletice | Modletické zvonění 23. srpna | Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 8/2014 ze dne 12.6.2014

vestnik05-12.pdf

Věstník č.4 ročník 12

Volby do Evropského parlamentu  | Očkování psů | Z činnosti hasičů | Dětský den | Nové obecní symboly | Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 5/2014 ze dne 3.4.2014 a č. 6/2014 ze dne 24.4.2014

vestnik04-12upravenyJOlmr.pdf

Věstník č.3 ročník 12

Obecní brigáda | Nebezpečný odpad | Předvelikonoční setkání | Proměna cesty na Popovičky | Další úspìch florbalistù | Koncert Cross Country a Devítka | Taneční pro dospělé | Zápis ze zasedání zastupitelstva č. 3/2014 ze dne 20.2.2014

vestnik03-12_upraveny.pdf

Stránka