Obsah

Kontejner na sběr rostlinného bioodpadu pro občany Modletic

Typ: ostatní
Občané z Modletic mohou využívat kontejner pro likvidaci bioodpadu z domácností a zahrad. Kontejner je přistaven u místní hasičárny, kam mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad). Mezi bioodpad, který lze do kontejneru odkládat patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, piliny, drobné větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce atd.

Mezi bioodpad nepatří a do kontejneru se nesmí vhazovat: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další biologicky nerozložitelné odpady.


Vytvořeno: 14. 9. 2018
Poslední aktualizace: 29. 11. 2022 11:33
Autor: Jiří Aron