Obsah

Celý článek o nabité sezoně mladých hasičů

Typ: ostatní
Do Věstníku se celý článek od Evy Škábové bohužel nevešel, proto ho otiskujeme v plném znění alespoň zde

Něco málo o činnosti mladých hasičů, soutěžích a Dětské hasičské lize Okrsku č. 3- Modleticko.

V měsíci dubnu už začínají mladým hasičům soutěže v požárních útocích a tak se jelo do Čelákovic na první soutěž v požárním útoku a hlavně zjistit, kde nám to jde a kde je potřeba přidat nebo udělat změny. Trénink je trénink, ale při soutěžích, kdy je každý trochu nervózní, aby něco nepokazil, se teprve ukáže, jak vše funguje. V kategorii mladší žáci se nám některé hadice rozpojili a tak se družstvo umístilo na 16 místě, máme co zlepšovat. Starším žákům se ale dařilo a umístili se na 3. místě v této soutěži. V kategorii dorostu jsme se umístili na 6. místě, kde bylo smíšené družstvo doplněné o starší žáky. Hlavně výměna hadic v délce 10 metrů za hadice 20 metrové, s kterými soutěží kategorie dorostu, byla trochu náročnější změna, ale mladí hasiči vše zvládli.

V Okresní soutěži Plamen 15.5.2016 – kategorie mladší žáci se družstvo umístilo na 13. místě. Soutěž probíhala ve dvou dnech. První den se soutěžilo ve štafetách (štafeta požárních dvojic a štafeta 4 x 60 metrů) a druhý den v požárních útocích. V družstvu soutěžilo 9 členů – Maruška, Miluška, Kristýnka, Karolína, Natálka Konečná, Daniel, Honza, Rajan a Pavel Petlach. Družstvu starších žáků se podařilo umístit na 10. místě (tak jako loni), v soutěži štafet měli o dvě štafety navíc – štafeta CTIF (podle mezinárodních pravidel) a štafeta 400 metrů s překážkami. Za družstvo soutěžila Dominika Voborská, Eva, Žaneta, Tereza, Anežka, Natálka Kučerová, Matyáš, Patrik, Pavel Šnebergr, David a Kateřina Stehlíková jako vedoucí družstva.

I letos se mladí hasiči zapojili do Dětské hasičské ligy Okrsku č. 3 – Modleticko. Zde soutěží mladší a starší kategorie. Letos se konal již 3. ročník této ligy. Z předešlých ročníků mají mladší žáci 1. místa a starší žáci 2. místa a ocenění za nejrychlejší požární útok. Letos si starší žáci řekli „do třetice už musíme vyhrát“ a opravdu se snažili a přidali i tréninky navíc. Do ligy se nám zapsalo jedno družstvo mladších žáků, dvě družstva starších žáků a jedno družstvo mladších žáků se zúčastnilo soutěží samostatně (loňská přípravka). Podařilo se dát dohromady dvě starší družstva, díky tomu, že skoro celé loňské družstvo mladších žáků přešlo do kategorie starších žáků. V dětské lize soutěžila družstva SDH - Kolovraty, Hrusice, Škvorec, Svojšovice, RaKÚ (Radějovice a Křížkový Újezdec), Struhařov, Lojovice, Popovičky, Říčany a Modletice. Některý sbor měl dvě družstva, některý jenom jedno družstvo. Soutěž probíhala v pěti kolech a první kolo bylo 21.5. ve Svojšovicích. Mladší žáci se umístili na 5. a 8. místě. Starší žáci skvěle zabojovali a umístili se na 2. místě s časem  0:25,84 a na 3. místě s časem 0:26,94. Na prvním místě bylo družstvo ze Svojšovic (0:24,90). V družstvech mladších žáků se střídali – Karolína, Miluška, Daniel, Pavel Petlach, Kristýnka, Honza, Natálka Konečná, Rajan, Maruška, Ondřej, Ella, Emma, Karla, Marek a Tomáš. Družstva starších žáků tvořila – Dominika Voborská, Matyáš, Katka, Patrik, Eva, Žaneta, Tereza, Pavel Šnebergr, David, Fanda, Anežka, Natálka Kučerová, Dominika Štěpánková, Linda a Martin. Do další soutěže jsme měli posilu – Josefa a Denisu Válkovou. Mladí hasiči z dorostu se zúčastnili ve Svojšovicích netradiční soutěže v kategorii mužů. Soutěž se vydařila, ale i pobavila.

Druhé kolo ligy se konalo 4.6. 2016 v Křížkovém Újezdci. Tady si Denisa Válková hned zkusila jaké to je být strojníkem v družstvu starších žáků. Mladší žáci se umístili na 5. a 12. místě. Starším žákům se dařilo a umístili se na 1. místě s časem 0:20,21 a na 2. místě s časem 0:22,16, třetí bylo družstvo RaKÚ s časem 0:24,88. Diplom „nejrychlejší proudař“ získala Tereza Zahálková v kategorii starší žáci.

Mladým hasičům se soutěžení natolik zalíbilo, že se ještě ten den odpoledne odjelo do Senohrab na soutěž jednotlivců - Dětský dobrovolný železný hasič 2016. Soutěže se zúčastnila Eva, Pavel Šnebergr, Matyáš, Fanda a Dominika Voborská. Evě Petře Škábové se podařilo ve smíšené kategorii mladých hasičů – starší žáci v disciplíně TFA získat 3. místo s časem 01:02,537. První dvě místa patřila hochům, čas na druhém místě byl 0:59,829.

Třetí kolo zapojené do DHL pořádal SDH Popovičky 11.6.2016 – Huntovický útok. Mladší žáci se umístili na 6. a 8. místě. Starším žákům se dařilo a umístili se na 1. místě s časem 0:21.53 a druhé družstvo na 4. místě s časem 0:27,99.  Druhé místo patřilo družstvu RaKÚ s časem 0:24,68 a třetí místo obsadilo družstvo ze Svojšovic s časem 0:27,50 (opravdu málo nás dělilo od 3. místa). Po třetím kole ligy bylo mladší družstvo na 5. místě a starší družstva na 1. a 2. místě v celkovém pořadí. Čtvrté kolo bylo naplánované na konec srpna a zakončení ligy na začátek září.

Ani na konci školního roku mladí hasiči nezaháleli a zúčastnili se 25.6.2016 soutěže ve Vestci – Vestecký vodník. Soutěže se zúčastnili dvě družstva mladších žáků a dvě starších žáků. Mladým hasičům se povedlo přivézt tři poháry z této soutěže. Soutěž probíhala na nástřikové terče. Mladší žáci se umístili na 2. a 3. místě, starší žáci na 1. a 4. místě. Pokud v kategorii starších žáků chybí člen družstva, zaskočí mladší žáci a ani tak si nevedou špatně. Soutěž probíhala docela rychle a tak jsme krásně stihali dojet i na oslavu výročí obce Modletice, která se konala od půl druhé na nádvoří zámku v Modleticích. Tady si také někteří mladí hasiči převzali poděkování za jejich činnost a některým se předaly odznaky odborností, které se mladým hasičům podařilo během roku získat.

Čtvrté kolo neprobíhalo v Radějovicích, jak původně mělo, ale zase v Křížkovém Újezdci a to 27.8.2016. Některé děti byly ještě na prázdninách a tak soutěžilo jedno družstvo mladších a dvě družstva starších žáků. Přálo nám štěstí nebo to byla píle mladých hasičů, ale mladší žáci se umístili na 5. místě s časem 0:33,18, což bylo překvapení. V družstvu soutěžili i naši nejmladší hasiči jako je Ella, Emma a Tomáš, kterým není ani 6 let. Starším žákům se opět podařilo umístit na předních místech. Z této soutěže máme 2. místo s časem 0:20,16 a 3. místo s časem 0:21,20. Družstvu z RaKÚ vše sedlo a tak se jim podařil pěkný čas útoku 0:18,32 a umístili se na prvním místě. Jak je vidět, časy útoků se stále zlepšují. Po čtvrtém kole ligy jsou naši starší žáci stále na 1. místě s počtem 38 bodů v celkovém pořadí a o druhé pořadí se dělí družstva RaKÚ a Modletice B s počtem 32 bodů, za nimi pak družstvo Svojšovic s 30 body. Mladší žáci udrželi 5. místo s počtem 19 bodů v celkovém pořadí ligy. Už tady naši starší žáci měli velkou radost, protože věděli, že mají šanci letos dětskou ligu vyhrát, muselo by se hodně pokazit, aby se neumístili do pátého místa v příští soutěži, která se konala na domácí půdě. Radost z umístění si oslavili na Modletickém zvonění, na které se hned po soutěži přesunuli, protože zde měli na starost dětský koutek. V dětském koutku se dětem návštěvníků Modletického zvonění věnovala – Denisa Válková, Miluška, Anežka, Eva, Tereza, Žaneta, Filip, Matyáš a pomáhala jim i Anička Křečková.

Páté a poslední kolo zařazené do Dětské hasičské ligy Okrsku č. 3 – Modleticko se konalo 3.9.2016 v Modleticích. Naši mladí hasiči už od ranních hodin pomáhali s přípravou soutěže. Soutěže se mělo zúčastnit celkem 21 družstev. Mimo ligu se soutěže zúčastnilo družstvo SDH - Nové Jirny, Luby u Chebu a z hasičského sboru FFW Marneukirchen (návštěva hasičů ze Svojšovic), takže i mezinárodní účast. V této soutěži startovala jako první kategorie starších žáků, protože pak pomáhali v dalším průběhu soutěže. Po prvním kole měli naši starší žáci čas 0:22,93 a zatím nejlepší čas, družstvu RaKÚ první pokus nevyšel. O to napínavější bylo druhé kolo pokusů. Družstvo RaKÚ startovalo před námi, pokus byl platný, ale výsledný čas byl 0:22,93 – zatím se nám při žádné soutěži nestalo, že by časy útoků byly stejné. Snaha našeho družstva starších žáků zlepšit čas druhého pokusu nevyšla, hadice C s proudnicí se nám trochu zamotala a útok byl pomalejší. Budou dvě první místa? Nebo je ještě jedna možnost, že půjdou družstva do rozstřelu. To znamená, že poběží obě družstva současně (starší žáci z Modletic a RaKÚ), každé na jeden terč a kdo dříve naplní terč a sepne časomíra, vyhrává. Rozhodnutí bylo na družstvu, za které soutěžila – Denisa Válková, Eva, Tereza, Žaneta, Anežka, David a Fanda. V družstvu probíhala porada (nesmí nám upadnout koš – pořádně ho našroubovat, u savice se musí nabrat voda a strojník hned přidat plyn, rozdělovač rychle zapojit a vyběhnout s proudaři, kdo u proudu doběhne první stříká na terč – to je jasné, ale jeden proud je vždy rychlejší, tak jak to udělat, nesmějí stříkat oba proudy – odráželi by si vodu) a nechyběla ani podpora druhého družstva za které soutěžil – Patrik, Martin, Pavel Šnebergr, Natálie Kučerová, Josef, Dominika Štěpánková a Kateřina. Co rozhodlo, byl poslední dotaz u vedoucího – pokud by rozstřel nevyhráli, jestli budou stále na prvním místě v lize. Ano -  budete, protože vedete o 6 bodů. Požární útok v rozstřelu družstev Modletic a RaKÚ byl snad nejnapínavějším útokem v lize. Na startu se ani nedýchalo a po odstartování nikdo ze soutěžících družstev nespustil oči. První se ozvala signalizace na straně mladých hasičů z Modletic a čas útoku byl 0:18,10. Pak už jenom následovala obrovská radost z vyhraného rozstřelu, starším žákům se to zase jednou povedlo, druhé družstvo se umístilo na 3. místě. Mladší žáci mají z této soutěže 3. a 10. místo. V Dětské hasičské lize Okrsku č. 3- Modleticko se mladší žáci umístili na 5. místě z 9 družstev. Starším žákům se 3. ročník Dětské hasičské ligy Okrsku č. 3- Modleticko podařilo vyhrát, přání se jim splnilo. Naše druhé družstvo starších žáků se umístilo v dětské lize na 3. místě a tak jsou zatím jako jediný kolektiv mladých hasičů, kterému se podařilo v této lize umístit na dvou pohárových místech. Odpoledne se konala soutěž pro dospělé a dorost. Soutěže se také zúčastnilo naše družstvo žen a mužů. Dorost má z této soutěže 1. místo. Ale i odpolední soutěž byla napínavá, protože u potoka se ozvalo volání dětí „ že hoří strom“, bohužel to byla pravda a tak nezbylo nic jiného než místo soutěže jít prostě hasit. Vše dobře dopadlo, strom se uhasil, nikomu se nic nestalo a soutěž pro dospělé a dorost se dokončila.

O činnosti SDH Modletice by se dalo napsat daleko více.  Mladí hasiči jenom nesoutěží, ale podnikají i jiné akce a tak se třeba o mladých hasičích něco dozvíte i v příštím čísle Věstníku. Na jednu věc se, ale nesmí zapomenout, na velkou podporu rodičů, protože bez jejich pomoci s odvozem dětí na soutěže by se nedalo ani soutěžit a tím pádem ani vyhrávat. A radost mladých hasičů z povedeného útoku je veliká, stejně jako nadšení pro tuto činnost dobrovolných hasičů.

                                                                  Kolektiv mladých hasičů Modletice a jejich vedoucí


Vytvořeno: 14. 9. 2018
Poslední aktualizace: 14. 9. 2018 09:20
Autor: Pavel Přibyl