Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 2
poslední

Omezení úředních hodin na obecním úřadě v Modleticích

S platností od 16.3.2020 jsou v souladu s usnesením vlády ČR omezeny úřední hodiny obecního úřadu Modletice na pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hodin. K vyřízení svých požadavků prosím využijte telefonní linky 323 637 107 nebo e-mailovou adresu obec@modletice.cz. celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor:

EKO-KOM a.s. - jak nakládat s domovním odpadem v době ohrožení koronavirem

V současné nelehké době, kdy společně bojujeme proti epidemii koronaviru (Covid-19) nesmíme zapomínat na odpovědné nakládání s domovními odpady. Chovejme se proto zodpovědně nejen sami k sobě a svému okolí, ale také ke všem lidem, kteří pro nás zajišťují nakládání s odpady. Bez jejich práce a nasazení by nakládání s odpady nemohlo dále bezpečně a efektivně fungovat a naše obec by nezůstala čistá a bez odpadků. celý text

ostatní | 7. 4. 2020 | Autor:

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Aktuálně o koronaviru na stránkách ministerstva zdravotnictví www.koronavirus.mzcr.cz.
celý text

ostatní | 6. 4. 2020 | Autor:
Veřejné dezinfekční místo před obecním úřadem

Veřejná dezinfekční místa pro občany

Pro ochranu našich obyvatel v obci jsme zřídili dvě veřejná dezinfekční místa.
1. Před budovou obecního úřadu (na zábradlí před budovou). 2. Na autobusové zastávce v centru obce.
Zásobníky na dezinfekci budou průběžně doplňovány. Dovoluji si požádat uživatele o ohleduplné zacházení a dodržování návodu k použití.
Děkuji za vzájemnou spolupráci.
Jiří Aron, starosta celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor: Ing. Jiří Aron, starosta

Distribuce dezinfekce pro občany, druhá dodávka

Vážení spoluobčané,
dnes v pátek 03.04.2020 od 16:00 začneme rozvážet speciální dezinfekci rukou Anti-COVID. Pro každou domácnost má obec na tento výdej připravených 500 ml dezinfekce. Zavážku budou provádět místní hasiči stejně tak, jako to bylo u první dodávky minulý týden. V případě, že vás nezastihnou doma, můžete si dezinfekci po dohodě odebrat osobně na obecním úřadě.
Zároveň budou zřízeny veřejná dezinfekční místa na autobusové zastávce v centru a před budovou obecního úřadu, které budeme po vyprázdnění doplňovat. Dovolím si vás požádat o ohleduplné zacházení a dodržování návodu k použití.
Děkuji všem, kteří pomáhají

Jiří Aron
starosta obce
celý text

ostatní | 3. 4. 2020 | Autor:

Sběrný dvůr Dobřejovice je od 16.03.2020 pro občany obcí do odvolání UZAVŘEN.

Objemný a nebezpečný odpad do doby jeho otevření skladujte prosím u sebe. celý text

ostatní | 2. 4. 2020 | Autor:

Dezinfekce autobusových zastávek

Vážení spoluobčané,
Ve čtvrtek 26.3.2020 byla provedena dezinfekce a čištění všech autobusových zastávek v obci (čekárny, lavičky, koše atd.) dále vstupní rampy a zábradlí u obchodu a obecního úřadu.
V čištění a dezinfekci obecního mobiliáře budeme průběžně pokračovat.
Jiří Aron, starosta celý text

ostatní | 30. 3. 2020 | Autor:

Hasičský záchranný sbor ČR

Hasičský záchranný sbor ČR na svých webových stránkách https://www.hzscr.cz/ zřídil speciální rubriku „Koronavirus COVID 19 – videoinformace, rady a doporučení“. celý text

ostatní | 26. 3. 2020 | Autor:

Obec Modletice informuje svoje občany

onemocnění COVID-19 celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor:

FCC ČR s.r.o. - SVOZ ODPADU - Mimořádná opatření spojená se šířením viru SARS-CoV-2 způsobující onemocnění COVID - 19

Informace pro občany obce Modletice o přijetí následujících opatření ve svozu odpadu. celý text

ostatní | 25. 3. 2020 | Autor:

Dezinfekce prostor obecního úřadu

Pro zajištění provozu obecního úřadu a zvýšení bezpečnosti návštěvníků úřadu byla v sobotu 21.3.2020 provedena dezinfekce a obecního úřadu a společných prostor obecního domu.
V následujících dnech bude provedena dezinfekce obecního mobiliáře v místech s velkým pohybem osob.
Jiří Aron
starosta celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor:

Ministerstvo vnitra

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu.
celý text

ostatní | 23. 3. 2020 | Autor:

ZRUŠENÍ SPOLEČENSKÝCH AKCÍ V OBCI MODLETICE

V důsledku mimořádných opatření souvisejících s výskytem koronaviru, jsou zrušeny společenské akce v obci Modletice. Je zrušena akce Maškarní pro děti a dospělé - dne 28.3.2020, Jarní úklid obce – dne 4.4.2020 a Velikonoční setkání s prodejem předmětů od hasičů – dne 4.4.2020.


celý text

ostatní | 12. 3. 2020 | Autor:

Kontejner na sběr rostlinného bioodpadu pro občany Modletic

Občané z Modletic mohou využívat kontejner pro likvidaci bioodpadu z domácností a zahrad. Kontejner je přistaven u místní hasičárny, kam mohou občané zdarma odkládat biologicky rozložitelný odpad (bioodpad). Mezi bioodpad, který lze do kontejneru odkládat patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, zbytky rostlin, piliny, drobné větve, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, spadané ovoce atd. celý text

ostatní | 2. 12. 2019 | Autor: Jiří Aron

Zvýšení kapacity Mateřské školy Modletice

Projekt č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005067 celý text

ostatní | 17. 9. 2019 | Autor:

Terapeutické centrum MODRÉ DVEŘE

poskytuje v rámci nových projektů nyní zdarma:
PSYCHOTERAPII - individuální, párovou/rodinnou a skupinovou, pro osoby pečující o malé děti či jiné závislé osoby, rodiče samoživitele či osoby se zdravotním postižením. PRACOVNÍ PORADENSTVÍ A MOŽNOST PRÁCE NA ZKOUŠKU - pro osoby znevýhodněné na trhu práce. Více informací naleznete v přiložených letácích  ..... celý text

ostatní | 3. 9. 2018 | Autor: Lenka Horníková

PID Lítačka - regionální dopravní systém

Středočeský kraj je nyní Praze zase o trošku blíž! Díky novému regionálním dopravnímu systému PID Lítačka pro Vás bude cestování do hlavního města jednodušší. Dlouhodobé časové kupóny může snadno zakoupit prostřednictvím eshopu www.pid.litacka.cz a pro krátkodobé jízdenky využijte novou mobilní aplikaci PID Lítačka, kterou můžete zdarma stáhnout na App Store a Google Play. celý text

ostatní | 3. 9. 2018 | Autor: Lenka Horníková

Zpráva ČHMÚ o znečištění ovzduší

Celá zpráva o měření znečištění ovzduší v obci v souvislosti s dopravou na okruhu Prahy celý text

ostatní | 18. 9. 2017 | Autor: Pavel Přibyl
#

Fotografie z turnaje v pétanque

Do galerie byly přidány fotografie z povedeného turnaje v pétanque, který se konal v sobotu 24.6. 2017 celý text

ostatní | 25. 6. 2017 | Autor: Pavel Přibyl

Nadační fond Josefa Hycla přináší oční péči pro seniory s dopravou zdarma

Tato zdravotní služba je určena všem osobám starším 65 let..... celý text

ostatní | 27. 2. 2017 | Autor: Lenka Horníková

Video - Jak vzniká modletický betlém

Jistě jste již zaznamenali, že přímo v obci vyrábí umělecký řezbář Albert Šimrák nádherný betlém. V článku si můžete pustit video s velmi zajímavým rozhovorem, za jehož zprostředkování velmi děkujeme Tomáši Kocandovi a firmě Turatech. celý text

ostatní | 23. 11. 2016 | Autor: Pavel Přibyl
#

Reportáž z Modletického špacíru 2016

V sobotu 15. 10. 2016 jsme se byli projít po okolí obce v rámci 2. ročníku znovuobnoveného Modletického špacíru celý text

ostatní | 16. 10. 2016 | Autor: Pavel Přibyl

Cestování s dětmi do zahraničí

informační leták celý text

ostatní | 27. 4. 2016 | Autor: Lenka Horníková

Po mnoha letech příprav a jednání začaly práce na intenzifikaci ČOV

O co se snažilo vedení obce (současné i předchozí) již několik let, se konečně stává realitou: začaly práce na intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV) celý text

ostatní | 20. 9. 2015 | Autor: Pavel Přibyl

Fotografie z 6. ročníku Modletického zvonění

Hudební festival Modletické zvonění se i letos povedl. Jeho atmosféru si můžete připomenout z fotografií. celý text

ostatní | 9. 9. 2015 | Autor: Pavel Přibyl

Rekonstrukce komunikace - uvedení do provozu


ostatní | 23. 3. 2015 | Autor: Jiří Aron

Jak je to se Zámeckým rybníkem?

Zámecký rybník je jednou z hlavních ploch ovlivňu­jí­cích vzhled naší obce a jeho odbahnění patří mezi pro­jekty, na kterých obec pra­cuje.  Kolem stavu rybníka je v sou­čas­né době několik otázek, zejména pak: Kdy se začne s pracemi na revitalizaci? Jak budou práce na čištění rybníka probíhat? Co vše je součástí stavby? V následujícím textu jsem se pokusil o shrnutí informací o projektu Revitalizace Zá­mec­kého rybníka, ze kterých se dozvíte kdy, co a jak bude probíhat. celý text

ostatní | 6. 3. 2014 | Autor: Pavel Přibyl

Vysvěcení doubravické kapličky

Doubravická kaplička, která byla poměrně nedávno zrekonstruována, se dočkala i svého opětovného vysvěcení. celý text

ostatní | 19. 12. 2013 | Autor: Pavel Přibyl
první předchozí
ze 2
poslední