Obsah

Události v obci

V této kapitole najdete informace o různých sportovních a společenských akcích, termínech jednání zastupitelstva a o všem ostatním co je spjato se životem naší obce.


Případné náměty a připomínky jsou vítány, stejně jako informace o sportovních a kulturních akcí, které budou organizovány v katastru obce a přilehlých obcích.

 

O akcích informujte úřad obce. Kontakty na úřad zde...

 

Aktuality

11.11.2019

Omezení provozu obecního úřadu

V době od 13.11.2019 do 22.11.2019 je z důvodu čerpání řádné dovolené omezen provoz na obecním úřadě - neprovádí se ověřování listin a podpisů na listině, neprovádí se přihlašování k trvalému pobytu a nebudou v těchto dnech dostupné služby Czech POINTU.

Detail Aktuality

25.10.2019

Myslivecký spolek Dobřejovice oznamuje termíny honů: 2.11.2019, 16.11.2019, 30.11.2019, 14.12.2019 a 28.12.2019

Tyto dny doporučujeme v okolních lesích a loukách zvýšené opatrnosti. Zároveň upozorňujeme na nebezpečí při lovu zvěře, zvýšený pohyb loveckých psů a možnosti střetu s poraněnou zvěří.

Detail Aktuality

25.10.2019

Stavební úpravy "Propojovací plynovod STL sítí Modletice - Jažlovice"

Realizace stavby proběhne na parc. č. 508/4 v k.ú. Modletice u Dobřejovic v termínu: 23.10 - 20.11.2019.

Detail Aktuality

24.10.2019

Informace o připravované stavbě II/101 Říčany - oprava povrchu komunikace (Modletice)

V termínu od 11.11.2019 do 30.11.2019 dojde k opravě povrchu komunikace II/101 Říčany (Modletice). Celá stavba bude rozdělena do tří etap (I.etapa: 11.11.2019 - 14.11.2019, II.etapa: 15.11.2019 - 20.11.2019, III.etapa: 21.11.2019 - 30.11.2019), při kterých dojde k omezení provozu na okružní křižovatce Říčany - Modletice - D1.

Detail Aktuality

17.09.2019

Zvýšení kapacity Mateřské školy Modletice

Projekt č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005067

Detail Aktuality